Hvad er Canada Border Services Agency (CBSA)?

Redigeret: nov 15, 2023 | Tags: CBSA, IRCC

Canada Border Services Agency (CBSA) spiller en uundværlig rolle i landets nationale sikkerhed og den offentlige sikkerhed. Som frontlinjeagentur med ansvar for grænsehåndhævelse, immigrationshåndhævelse og toldtjenester er CBSA en integreret del af at sikre en sikker og effektiv grænse.

CBSA's historie

CBSA blev officielt oprettet den 12. december 2003 som en del af en betydelig reorganisering af den canadiske føderale regering efter begivenhederne den 11. september 2001. Denne reorganisering havde til formål at sikre en mere koordineret, konsolideret og fokuseret tilgang til beskyttelse af Canadas grænse.

Agenturet samlede elementer fra Canada Customs and Revenue Agency, Immigration Branch of Citizenship and Immigration Canada og port of entry (POE)-funktionerne fra Canadian Food Inspection Agency. Denne konsolidering var designet til at forbedre effektiviteten af grænseforvaltningen.

CBSA's formål

CBSA's overordnede formål er at sikre Canadas sikkerhed og velstand ved at forvalte landets grænser. Det betyder, at man regulerer strømmen af mennesker og varer ind og ud af Canada, samtidig med at man håndhæver landets immigrations- og toldlove.

Derudover spiller CBSA også en vigtig rolle i beskyttelsen af landet mod potentielle trusler. Det omfatter at opsnappe forbudte varer, nægte indrejse til personer, der ikke har adgang til landet, og afskrække potentielle trusler mod den nationale sikkerhed.

CBSA's funktioner

Toldtjenester

Som Canadas officielle toldmyndighed fører CBSA tilsyn med import og eksport af varer ind og ud af landet. Det sikrer, at told og skatter på disse varer bliver betalt, og at al import og eksport overholder canadisk lovgivning og handelsaftaler. Dette indebærer screening af international post, inspektion af kommercielle forsendelser og overvågning af varebevægelser.

Håndhævelse af immigrationslovgivningen

CBSA er ansvarlig for at håndhæve Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) ved de canadiske grænser. Det indebærer at afgøre, om rejsende er tilladte, tilbageholde personer, der kan udgøre en trussel mod Canada, og fjerne personer, der ikke er tilladte, eller som overtræder IRPA.

Håndhævelse af grænsen

Som en del af sin grænsehåndhævelsesfunktion arbejder CBSA tæt sammen med andre føderale, provinsielle, territoriale og internationale retshåndhævende myndigheder for at opdage og forhindre ulovlige aktiviteter ved grænsen. Dette omfatter forbud mod ulovlige stoffer, våben og andet smuglergods samt bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme.

Beskyttelse af fødevaresikkerhed, plante- og dyresundhed

CBSA spiller også en afgørende rolle i beskyttelsen af Canadas fødevaresikkerhed, plante- og dyresundhed ved at regulere importen af fødevarer, planter, dyr og relaterede produkter. Denne rolle indebærer at forhindre indførsel af skadelige skadedyr og sygdomme, der kan påvirke Canadas landbrugs- og naturressourcer.

Hvordan er CBSA involveret i Canada eTA, visa eller immigration?

CBSA spiller en central rolle i forvaltningen og håndhævelsen af immigrationsregler og -bestemmelser i landet, herunder dem, der er relateret til elektronisk rejsetilladelse (eTA), visa og immigration.

Elektronisk rejsetilladelse (eTA)

CBSA er ansvarlig for at føre tilsyn med eTA-systemet. Canada eTA er en påkrævet rejsetilladelse for rejsende, der kan rejse uden visum til Canada via et fly. Mens eTA udstedes af Immigration, Refugees and Citizenship Canada(IRCC), har CBSA's medarbejdere i lufthavnen til opgave at verificere eTA'en ved den rejsendes indrejse til Canada.

Canadiske visa

Selvom canadiske visa udstedes af IRCC, har CBSA myndighed til at kontrollere visa ved Canadas grænser og indrejsesteder. CBSA-betjente har bemyndigelse til at udspørge rejsende for at sikre, at de opfylder de nødvendige krav for at rejse ind i eller opholde sig i Canada. Hvis der er nogen tvivl om en rejsendes hensigter eller adgang, kan CBSA nægte dem indrejse.

Indvandring

Som en del af sit mandat er CBSA ansvarlig for at håndhæve Immigration and Refugee Protection Act. Dette omfatter opdagelse og opfangning af personer eller varer, der ikke har tilladelse til indrejse. CBSA kan tilbageholde og fjerne personer, der ikke har ret til at være i Canada, herunder personer, der udgør en trussel mod den nationale sikkerhed, er involveret i kriminelle aktiviteter eller har overtrådt menneskerettigheder eller internationale rettigheder.

Så selvom CBSA ikke udsteder eTA'er eller visa, spiller de en vigtig rolle i håndhævelsen af deres regler og bestemmelser samt bredere immigrationslove ved landets grænser.

Konklusion

Canada Border Services Agency spiller gennem sine mangesidede funktioner en afgørende rolle i opretholdelsen af Canadas sikkerhed og økonomiske velstand. Ved at forvalte landets grænser, håndhæve told- og immigrationslove og samarbejde med andre retshåndhævende myndigheder sikrer CBSA en sikker og effektiv grænse, en mission, der er afgørende for alle canadieres og rejsendes liv.