Canadisk eTA-FAQ'er

Canadisk eTA-FAQ'er

Generelle OSS

Hvad er en Canada eTA (elektronisk rejsetilladelse)?

Siden 2016 har eTA været et obligatorisk adgangskrav for visumfritagne udlændinge, som planlægger at rejse til Canada med fly. Tilladelsen linkes elektronisk til dit pas og gælder i fem år eller indtil dit pas udløber, hvad end der sker først. En eTA kan bruges til transit, turisme eller forretningsbesøg på op til seks måneder.

En godkendt eTA bekræfter en udlændings ret til at rejse til Canada uden visum og tjener som dokument til visumfritagelse. Selvom en visumfritagelse som eTA tjener næsten det samme formål som et visum, er metoden, hvorpå man opnår den, meget anderledes end, hvordan man får et visum. At ansøge om et standardbesøgsvisum til Canada er en noget tidskrævende proces, mens eTA-ansøgere normalt informeres om en afgørelse indenfor minutter.

Hvem har brug for en canadisk eTA?

En eTA er ikke nødvendig for alle udlændinge, som beslutter sig for at rejse til Canada. eTA-kravene påvirker rejsende, der kommer på besøg fra visumfritagne lande, som f.eks. visse europæiske lande, lige som dem fra Australien og New Zealand vil blive påvirket af den nye proces. Visumkravene for alle udlændinge, hvis hjemland ikke er omfattet af nogen visumfritagelsesaftaler med Canada, påvirkes ikke af introduktionen af den canadiske eTA.

Jeg rejser til Canada med skib, krydstogtskib eller ved at køre over en grænse. Har jeg brug for en eTA?

Nej, en eTA kræves for rejsende, som ankommer til Canada via kommercielle eller lejede fly.

Hvor længe kan jeg blive i Canada med en eTA?

Godkendte eTA-indehavere har tilladelse til at blive i Canada i op til seks måneder, de canadiske grænsemyndigheder vil dog bestemme opholdets præcise længde ved ankomsten og sætter normalt et stempel med opholdets præcise varighed i en ansøgers pas.

Jeg er en US-amerikansk eller canadisk statsborger, har jeg brug for en eTA?

Nej, US-amerikanere eller canadiske statsborgere eller indbyggere med permanent bopæl er fritaget for kravet om e-TA.

Hvad er alderskravene for en eTA?

Alle eTA-berettigede rejsende, uanset alder, skal ansøge om en eTA.

Jeg har allerede et canadisk rejsevisum, men har også et pas fra et visumfritaget land, har jeg brug for en eTA?

Nej, du kan rejse på dit eksisterende pas, som har det godkendte canadiske rejsevisum. Hvis du ønsker det, kan du ansøge om en eTA med passet fra det visumfritagne land.

OSS om ansøgningen

Hvordan ansøger jeg om en canadisk eTA?

Hele eTA-ansøgningsprocessen er webbaseret. Ansøgningen, fra indsendelsen hele vejen til modtagelse af tilladelsen er derfor lige ud ad landevejen. Enhver eTA-berettiget rejsende skal indsende sine ansøgningsoplysninger online. Når en eTA-ansøgning er godkendt, informeres eTA-ansøgeren herom pr. e-mail. En godkendt eTA er påkrævet, før man går ombord på et fly til Canada. Rejsende, der ikke har en godkendt eTA, får ikke lov til at gå ombord, selv om deres eTA-ansøgninger stadig behandles.

Online ansøgningen tager ca. ti minutter pr. rejsende. Du er nødt til at sikre, at du har et gyldigt pas, rejse- og kontaktoplysninger for hver rejsende, samt et kredit- eller debetkort til betaling af eTA-gebyret pr. indsendt ansøgning. Hver rejsende i din gruppe eller familie får brug for en godkendt eTA. Hvis du er berettiget, kan du ansøge om en eTA nu.

Hvor lang tid tager det at få godkendt en eTA?

De fleste eTA-ansøgninger godkendes i løbet af minutter, det er dog ikke usædvanligt, at nogle ansøgninger kræver flere dages eller ugers behandling. IRCC kontakter dig, hvis der er brug for yderligere oplysninger til behandling af din ansøgning.

Hvad er varigheden af en godkendt eTA?

En godkendt eTA gælder i op til fem år efter udstedelsen eller indtil datoen for udløb af passet, afhængigt af hvilken dato der kommer først.

Skal jeg bruge et visum, hvis jeg ganske enkelt rejser igennem Canada uden at stoppe?

Hvis du er statsborger i et land, der ikke er visum-fritaget for Canada-rejser, har du brug for et transitvisum til at køre igennem Canada uden at stoppe eller besøge nogen. Dette er nødvendigt, selv hvis din gennemrejse tager mindre end 48 timer, men der er ikke noget gebyr for transitvisum. Udfyld ansøgningen om et besøgsvisum (Temporary Resident Visa) og vælg transitvisum på listen af muligheder på formularen.

Hvis du har en visumfritaget status og nu har brug for en eTA til at besøge Canada, skal du også bruge en eTA til at køre igennem Canada.

Du har muligvis ikke brug for hverken visum eller en eTA, hvis du rejser til eller fra USA. Hvis visse udenlandske statsborgere opfylder specifikke krav, tillader Transit Without Visa Program (transit uden visum-program) (TWOV) og China Transit Program (det kinesiske transit-program) (CTA), at de rejser igennem Canada på deres vej til og fra USA uden et canadisk transitvisum.

Kan jeg stadig rejse til Canada, hvis jeg har indsendt min eTA-ansøgning, men endnu ikke har modtaget en endelig afgørelse?

Nej, du må ikke gå ombord på et fly til Canada, før din eTA er godkendt. Selv hvis du er blevet bedt om at sende yderligere dokumentation og har e-mailet beviser tilbage til IRCC, er du stadig ikke berettiget til at rejse til Canada, før du har modtaget en godkendt eTA.

Kan jeg ansøge om en eTA på vegne af en anden person?

Ja, hvis du er forælder eller juridisk værge for en mindreårig under 18 år eller har tilladelse til at ansøge på vegne af nogen i din rejsegruppe, må du gerne.

Du skal oplyse på eTA-ansøgningsformularen, at du ansøger på vegne af en anden person og specificere dit forhold til ansøgeren.

Du bedes sørge for, at du har alle de nødvendige pas, kontakt-, ansættelses- og rejse- samt andre baggrundsoplysninger for at færdiggøre ansøgningen på vegne af en anden person.

Kan jeg rette en fejl i min eTA-ansøgning?

Det er ikke muligt at rette fejl på eTA-ansøgninger, så det er nødvendigt at indsende en ny ansøgning. En ny indsendelse kan forårsage forsinkelser, hvis du ikke allerede har modtaget en afgørelse om din første ansøgning. Det anbefales derfor, at ansøgere altid indtaster oplysningen i formularen omhyggeligt.

Har jeg en chance for at modtage en eTA, hvis jeg har en straffeattest?

Ja, du kan stadig ansøge om en eTA, og du får mulighed for at forklare omstændighederne omkring eventuelle domme eller anden kriminel historie. De forklaringer, som du afgiver, gennemgås, så du får en chance for at fremlægge din sag for en eTA.

Jeg har fået et nyt pas, siden jeg sidst har modtaget en eTA. Skal jeg ansøge igen?

Ja, hvis du har fået et nyt pas, siden din sidste eTA-godkendelse, er du nødt til at ansøge om en eTA igen.

Hvordan kan jeg tjekke statussen af en eksisterende eTA eller en ventende eTA?

Du kan tjekke statussen på en eTA-ansøgning ved at gå til eTA-ansøgningsstatussiden.

OSS om betaling

Er betaling påkrævet for behandlingen af en ansøgning?

Ja, hvis betaling ikke modtages, påbegyndes behandlingen af din ansøgning ikke.

Hvordan kan jeg betale for en eTA?

Ansøgere kan betale for en eTA med et debet- eller kreditkort udstedt af Visa®, MasterCard®, American Express® eller mange andre udstedere af betalingskort.

Jeg prøvede at betale, men fik en fejlmelding, hvad kan jeg gøre?

Når du har modtaget oplysninger om betalingsfejlen, følg instrukserne på skærmen eller kontakt din bank eller kortudsteder for flere oplysninger.

Diverse OSS

Hvad er fordelene ved eTA-systemet?

Hovedformålet med dette system er rettidigt at identificere de personer, der ikke er berettigede til at komme ind i Canada. Rejsende, der kan afvises, såsom dem med straffeattester eller flyveforbud, kan hurtigt identificeres igennem dette system - screeningen og selvfølgelig rejsetiden for dem, der rent faktisk er kvalificerede, kan også gøres mere effektiv og ubesværet.

Hvad vil eTA-systemet koste de canadiske skatteydere?

Med dollarens aktuelle værdi er det estimeret, at analyseperioden (2015-2014) for eTA-programmet vil koste 167.74 millioner $. Nettovirkningen af disse nye regler er forsvindende, så interessenterne vil heller ikke have nogen nettoudgift.

I udregningen af ovenstående udgift har GoC antaget, at det i gennemsnit vil indbringe 23.1 millioner $ pr. år i eTA-ansøgningsgebyrer, og at man forventer at ville spare 1.8 millioner $ pr. år i udgifter i relation til fjernelse af uønskede parter fra Canada. I henhold til Gazette har CBSA estimeret, at det koster mellem 398.00 $ og 798.00 $ pr. uantagelig person, afhængig af hvor lang tid de er tilbageholdt. Til sammenligning vil eTA-systemet koste 23.3 millioner $ i etablering og kun 19.5 millioner $ pr. år i administration.

Turistindustrien kan pådrage sig nogle udgifter, hvis man vælger at annoncere eTA-kravene til alle udenlandske statsborgere, der kan være interesseret i at rejse til Canada.

Mens eTA'en ikke er omfattet af CBA'en, så er det medgivet, at besøgende fra visumfritagende lande (bortset fra visse undtagelser) vil være nødt til at betale et gebyr for at få en eTA og også bruge den fornødne tid til ansøgningen. For langt størstedelen vil det dog kun tage få minutter, og gebyret vil nok ikke være afskrækkende.

Det er også medgivet, at turismen vil opleve et vis kortvarig tilbageslag på grund af overgangen til eTA, men det vurderes ikke at ville give nogen permanent betydning for efterspørgslen efter turisme i Canada. Det potentielle fald i turisme vil blive opvejet af eTA-programmets ukomplicerede virkemåde - at ansøgningen gælder i 5 år og kun koster 85 $. Potentielle fald vil blive yderligere mindsket ved den mere distinkte og personlige risikovurdering, som ikke var mulig tidligere.

Besøgende, der indrejser til Canada via land eller havn, vil ikke behøve en eTA. Man formoder dog ikke, at der vil være en kraftig søgning til disse havne, fordi det vil blive meddelt, at man her skal igennem de samme grundige inspektionsrutiner som før. Man formoder heller ikke, at gebyret på 85 $ vil resultere i, at potentielle besøgende vil skifte til et andet befordringsmiddel. Der vil dog sandsynligvis være en justeringsperiode, idet besøgende bliver gjort opmærksom på inspektionsrutinerne for alle ankomsthavne - på trods af eTA-kravet.

Det er dog blevet bemærket, at GoC måske ikke har overvejet de øgede ressourcer, der er nødvendige for at behandle Temporary Resident Permits (TRP’s) for visumfritagne udenlandske statsborgere, som er uantagelige. Der vil sandsynligvis også være et problem med visumfritagne udenlandske statsborgere, hvis permanent-bosiddende-kort er udløbet. Førhen kunne de gå om bord på et fly og ankomme til Canada uden CBS'en og være forvisset om, at de var permanent bosiddende. Dette vil medføre en stigning i Canadas opholdskrav, men også stigning i antallet af Permanent Resident Travel-dokumenter, der skal udstedes, samt antallet af Immigration Appeal Division-sager.